مدیرعامل شهرک های صنعتی: خوشه های صنعتی الگویی علمی و اجرایی برای توسعه فضای کسب و کار است
پنجشنبه ۱۳ شهریور ۹۳ ۲۰:۳۹:۰۰. \\ تعداد بازدید: 8390 \\ شناسه خبر: 7
مرتضی دارایی در نخستین همایش فعالان خوشه فرش دستباف و گلیم نقش برجسته استان ایلام اظهار کرد: توسعه خوشه نیازمند هم افزایی و همکاری فرابخشی است زیرا با توجه به اهمیت و گستردگی این مقوله نیاز به همراهی و یاری همه حوزه های مرتبط با آن است.

مرتضی دارایی در نخستین همایش فعالان خوشه فرش دستباف و گلیم نقش برجسته استان ایلام اظهار کرد: توسعه خوشه نیازمند هم افزایی و همکاری فرابخشی است زیرا با توجه به اهمیت و گستردگی این مقوله نیاز به همراهی و یاری همه حوزه های مرتبط با آن است.

وی ادامه داد: توسعه خوشه از سوی عامل توسعه انجام می شود و اکنون استان ایلام تنهاخوشه فرش دستباف و گلیم نقش برجسته در حال توسعه دارد که در میان خوشه های کشور از حیث عملکرد و کیفیت اجرا و فعالیت به عنوان دومین خوشه برتر ایران انتخاب و معرفی شده که از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مورد تجلیل قرار گرفته است.

مدیرعامل شهرک های صنعتی استان ایلام افزود: وجود و فعالیت خوشه های صنعتی دستاوردهای بسیاری در حوزه های مختلف دارد و با توجه به اینکه خوشه مقوله و سامانه ای اقتصادی و اجتماعی است، بنابراین در آن هم موضوع فرهنگ و سنت و هم اقتصاد نهفته است.

دارایی با بیان اینکه استان ایلام محروم نیست بلکه بکر و به نوعی می شود گفت دست نخورده است تاکید کرد: باید نگرش و رویکردهای خویش را در این زمینه تغییر دهیم و به جای تبیین نداشته های خود باید به داشته هایمان تاکید کنیم.

وی بیان کرد: گلیم نقش برجسته و فرش دستباف یکی از داشته ها و ظرفیت های منحصر به فرد ایلام قلمداد می شود که نیاز است آنها را بیشتر و گسترده تر به کشور و حتی بیرون از مرزها معرفی کنیم.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی ایلام از حمایت مالی فعالان خوشه فرش دستباف و گلیم نقش برجسته استان خبر داد و گفت: رایزنی های فراوانی برای حمایت مالی از فعالان خوشه و نیز توسعه اشتغال و رونق کسب و کار در این محیط انجام شده است.

نخستین همایش فعالان خوشه فرش و گلیم ایلام به اهتمام شرکت شهرک های صنعتی و با همکاری جهاد دانشگاهی و عامل توسعه خوشه در استان برگزار شد.

ثبت دیدگاه.