معرفی عامل توسعه

·مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگي: علي نوريفرزند: احمدتاريخ و محل تولد :5/1/ 1352- ايلامشغل: هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي ايلام

وضعيت تاهل :متاهلصادره از: ايلام

نشاني الکترونيک:A_NOORI210@YAHOO.COM همراه: 09187418038- 09187418039

·مدارج تحصیلی دانشگاهی:

رديف

مدرک تحصيلي

رشته تحصيلي

محل تحصيل

رتبه

1

دکتري

مهندسي صنايع

علوم و تحقيقات تهران

اول(گروه آموزشي)

2

کارشناسي ارشد

مهندسي صنايع

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

اول( کشوري)

3

کارشناسي

مهندسي کامپيوتر - نرم افزار

دانشگاه اصفهان

سوم (گروه آموزشي)

4

ديپلم

رياضي و فيزيک

دبيرستان شهيد رجائي ايلام

اول (استاني)

·سوابق فعاليتهاي اجرائي :

رديف

عنوان فعاليتهاي اجرائي

مدت تصدي

از تاريخ

تاتاريخ

1

عامل توسعه خوشه فرش دستبافت و گليم نقش برجسته ايلام براساس مدل يونيدو

17 ماه

91/12/01

93/05/01

2

مسئول راه اندازي مرکز علوم و فناوري هاي پيشرفته (CAST)

2 سال

89/11/01

91/12/01

3

معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي ايلام

3 سال

86/11/02

89/11/01

4

سرپرست معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي ايلام

3 ماه

86/08/01

86/11/02

5

عضو هيات مديره سازمان امار و فناوري اطلاعات شهرداري ايلام

3 سال

90/07/01

93/02/01

6

مدير فناوري اطلاعات و مشاور برنامه ريزي رياست واحد

2 سال

84/07/01

86/08/01

7

مدير عامل سازمان امار و فناوري اطلاعات شهرداري ايلام

1 سال

83/06/01

84/07/01

8

سرپرست معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي ايلام

1 سال

81/06/01

82/06/01

9

کارشناس مسئول رايانه دانشگاه

2 سال

79/05/01

81/06/01

10

کارشناس مسئول رايانه وGISسازمان مديريت و برنامه ريزي

1 سال

78/05/01

79/05/01

11

مشاور انفورماتيک سازمان همياري شهرداريها و مسئول مکانيزاسيون شهرداريها

3 سال

73/01/01

76/01/01

12

مشاور انفورماتيک جهاد نصر استان ايلام

2 سال

73/01/01

75/01/01

13

مديرگروه کامپيوتر

3 سال

79/07/01

82/07/01

14

مدير گروه مهندسي صنايع

1 سال

86/07/01

87/07/01

·افتخارات آموزشي و پژوهشي :

رديف

عنوان

زمان

1

رتبه دوم کنکور کارشناسي ارشد

82

2

رتبه اول فارغ التحصيلان کارشناسي ارشد مهندسي صنايع کل واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي

85

3

مجري برگزيده طرح پژوهشي منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي

86

4

پژوهشگر برتر استان ايلام

86 و 87

5

پژوهشگر برتر دانشگاه و منطقه 11 (کرمانشاه- ايلام–کردستان )دانشگاه آزاد اسلامي

86 و 87 و88 و 89و90و 91

6

مدير برتر پژوهشي منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامي

81

7

رئيس انجمن مخترعين ايران شاخه استان ايلام و دارنده چهار اختراع ثبت شده

83و84و85و86

8

رئيس باشگاه پژوهشگران جوان ايلام

87

9

عضو شوراي پژوهشي سازمان صنايع و معادن

86 تا 88

10

عضو شوراي متخصصين صنعت و معدن استان

86 تا 88

11

عضو شوراي توسعه گردشگري علمي سازمان ميراث فرهنگي کشور

88

12

عضو شوراي پژوهش و فناوري اطلاعات استان

86 تا 88

13

عضو انجمن لجستيک ايران

88 تا 92

14

عضو انجمن مهندسي توسعه بهره وري ايران

88 تا 92

15

عضو انجمن شرکتهاي خدمات مهندسي

88 تا 92

16

عضو کميته طرح و برنامه و بودجه منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي

88 تا 92

17

عضوکميته برگزاري کرسي نظريه پردازي و توليد علم منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي

86 تا 88

18

عضو کميته تدوين و طراحي سيستم هاي يکپارچه شهرسازي و نوسازي سازمان شهرداريهاي کشور

85

·تاليفات :

رديف

عنوان

وضعيت

انتشارات

سال

1

مباني سازمان و مديريت

چاپ شده

دانشگاه آزاد اسلامي

1389

2

نگرشي نو به سيستم هاي اطلاعات مديريت(دو جلد)

در حال چاپ

دانشگاه آزاد اسلامي

1393

3

مميزي و مديريت انرژي تاسيسات و ساختمان هاي اداري ومسکوني

در حال چاپ

دانشگاه آزاد اسلامي

1393

·اجرا و همکاری در طرحهاي تحقيقاتي :

رديف

عنوان طرح

محل اجرا آن

سال اجرا

1

چهار اختراع ثبت شده در زمينه الکترونيک و رايانه

-----

86-83

2

بررسي تاثيرMISبر بهره وري مديريت شهري (پايان نامه)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک

85

3

مطالعه وضعيت نظام آموزش در صنايع استان

سازمان آموزش فني و حرفه اي استان

87

4

سازمان نظام مهندسي کامپيوتر و کنترل فعاليتهاي آن

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

78

5

شوراي عالي انفورماتيک استان

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

78

6

طراحي و پياده سازي بيش از 40 عنوان نرم افزار تخصصي

سازمانهاي مختلف

92-75

7

طراحي مدل مفهوميMIS شرکت گاز استان ايلام

شرکت گاز استان ايلام

89

8

طراحي 15 مدل کسب و کار

اداره کل تعاون استان ايلام

89

9

امکان سنجي خوشه صنعتي فرش دستبافت و گليم نقش برجسته

شرکت شهرکهاي صنعتي

90

10

امکان سنجي خوشه صنعتي دام و طيور

شرکت شهرکهاي صنعتي

92

11

امکان سنجي خوشه صنعتي مواد لبني

شرکت شهرکهاي صنعتي

92

12

امکان سنجي خوشه صنعتي شيلات

شرکت شهرکهاي صنعتي

92

13

امکان سنجي خوشه صنعتي عسل

شرکت شهرکهاي صنعتي

92

14

امکان سنجي طرح هاي توليدي صنايع کوچک (14 طرح)

شرکت شهرکهاي صنعتي

88-87

15

سند راهبردي و عملياتي بهزيستي استان–فاز اول

بهزيستي استان ايلام

90

16

سند راهبردي و عملياتي بهزيستي استان–فاز دوم

بهزيستي استان ايلام

90

17

بررسي مسائل ارگونومي شرکت گاز استان ايلام

شرکت گاز استان ايلام

89

18

مميزي انرژي ساختمانهاي شرکت گاز استان ايلام

شرکت گاز استان ايلام

92

19

بررسي وضعيت آموزش هاي ضمن خدمت منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام

90

20

بررسي عملکرد لجستيک صنايع سيمان کشور در تامين انتظارات مشتريان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام

89

21

بررسي رابطه توانمند سازي کارکنان بانک مسکن استان ايلام با کيفيت خدمات بانکي ارائه شده به مشتريان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام

91

22

بررسي رابطه مديريت مشارکتي با بهره وري کارکنان مديريت ترويج و نظام بهره برداري کشاورزي استان ايلام

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام

89

23

طراحي مدل رياضي بهينه سازي حمل و نقل درون شهري ايلام

(با تاکيد بر سيستم حمل و نقل سازمان اتوبوسراني شهر ايلام و حومه)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام

90

24

سنجش ميزان رضايت مشتريان بانک ملي استان ايلام با استفاده از مدلMCPDA

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام

91

25

اطلس رقومي صنايع استان با استفاده ازGIS

سازمان صنايع و معادن استان

85

26

بررسي عوامل موثر بر درآمد سرانه مناطق روستائي استان ايلام

مرکز تحقيقات کشاورزي

87

27

تعيين شاخصهاي توسعه انساني عشاير استان ايلام

مرکز تحقيقات کشاورزي

87

28

پايش اقتصادي پروژه پخش سيلاب در استان ايلام

مرکز تحقيقات کشاورزي

87

·مقالات چاپ شده در مجلات علمي بين الملليISI

رديف

عنوان مقاله

مشخصات نشريه

نام نشريه

نوع

سال

شماره

1

Software engineering and Enterprise architecture-a comparison study

Internationnal Journal of ACADEMIC RESEARCH

ISI

2011

Vol.3.No.2

2

Threads in the operating systems

Internationnal Journal of ACADEMIC RESEARCH

ISI

2011

Vol.3.No.2

3

An examination of the relationship between participatory management and employees' productivity of Agriculture Extension Management : A case study of Ilam ,Iran.

African Journal of Business Management

ISI

2012

(37)Vol.6

4

ASSESSING THE EFFECT OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S) ON PRODUCTIVITY OF URBAN MANAGEMENT

Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences

ISI

2012

(2)Vol.2

·مقالات ارائه شده در کنفرانس علمي

رديف

عنوان مقاله

نام و سطح کنفرانس

محل

زمان

1

آموزش مجازي, افزايش کيفيت و بهره وري آموزشي

منطقه اي - روش هاي تدريس

ايلام

83

2

تجارت الکترونيک و تاثير آن بر بهره وري صنعت حمل و نقل

منطقه ايICT

سنندج

85

3

رسالت دانشگاه آزا داسلامي , تقليل آسيب هاي پژوهشي (فرصت ها , تهديدات , و انتخاب ها)

منطقه اي–همايش ربع قرن عملکرد

ايلام

85

4

پاردايم نوين دانشگاه آزاد اسلامي , تحقق توسعه پايدار کشور

منطقه اي–همايش ربع قرن عملکرد

ايلام

85

5

جنبش نرم افزاري و چالش هاي پيش روي آن

منطقه اي–جنبش نرم افزاري

اراک

82

6

A Novel High Miniaturized Branch-Line Coupler

بين المللي–برق کانادا

کانادا

2007

7

ترويج علم و کارآفريني در دانشگاه ها

اولين همايش علمي ملي کار آفريني

دانشگاه سمنان

86

8

راهكارهاي ترويج كارآفريني و اشتغالزايي روستايي

كنگره منطقه اي توانمنديهاي كشاورزي و صنايع مرتبط

مياندوآب

86

9

لزوم نگرش پايدار در توسعه توريسم استان ايلام با نگاه ويژه به سند چشم انداز 1404

همايش منطقه اي سندچشم انداز 1404

سنندج

88

10

نقش رسانه ملي و ديگر رسانه ها و افکار عمومي در ايجاد عزم ملي و آگاهي نسبت به سند چشم انداز 1404

همايش منطقه اي سند چشم انداز 1404

سنندج

88

11

کارآفريني راهبردي مناسب جهت تحقق اشتغال پايدار و گامي در راستاي سند چشم انداز 1404

همايش منطقه اي سند چشم انداز 1404

سنندج

88

12

تقويت تشکلهاي توليدي استان ايلام گامي درراستاي تقويت روحيه تعاون در سندچشم انداز 1404

همايش منطقه اي سند چشم انداز 1404

سنندج

88

13

نقش اعتماد ملي به عنوان يکي از شاخصهاي سرمايه اجتماعي در سند چشم انداز 1404

همايش منطقه اي سند چشم انداز 1404

سنندج

88

14

Regression analysis of effective factor on the Effectiveness of supervisory engineer perspective wheat from the view point of farmers in the Shirvan Chardavol county(case study ,ilam,iran(

AGREX'10

مالزي

2010

15

بررسي رابطه توانمند سازي کارکنان و کيفيت خدمات بانکي ارائه شده به مشتريان

همايش بين المللي مهندسي کيفيت

تهران

91

·آموزش هاي تخصصي ويژه

رديف

عنوان دوره

محل برگزاري

تاريخ

1

GISمقدماتي

سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

79

2

GISپيشرفته

سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

79

3

مديريت عالي پژوهش (ويژه معاونين پژوهشي )

دانشگاه آزاد اسلامي

86

4

آشنائي مقدماتي با مفاهيم خوشه هاي صنعتي

دفتر خوشه هاي صنعتي شرکت شهرکها

87

5

دوره تربيت عامل توسعه خوشهCDA

دفتر خوشه هاي صنعتي شرکت شهرکها

91