مسائل استراتژيك خوشه

بررسي عوامل داخلي و خارجي حاصل از تجزيه و تحليل سطح صنعت و بنگاه ، سرمايه اجتماعي، ضعيت نهادي و همچنين زنجيره ارزش و شناسائي نقاط قوت،ضعف ، فرصت ها و نهديدات در کسب و کار نشان از اين موضوع دارد که با وجود شرايط اقليمي مناسب و فراواني مواد اوليه اما بدليل عدم تکميل زنجبره توليد و نبود صنايع مربوط به پيش از توليد همانند پشم شوئي،ريسندگي و رنگرزي و همچنين عدم وجود ارائه کنندگان خدمات (BDS) ؛متاسفانه مواد اوليه بصورت خام از منطقه خارج و واحدها که معمولا"با کمبود سرمايه در گردش ، نقدينگي مناسب و گراني پشم و ابريشم مواجه هستند، اقدام به خريد مواد اوليه با کيفيت پايين مي نمايند که باعث افت کيفيت در محصول نهائي شده و درنتيجه کاهش ميزان فروش در بازارهاي هدف شده است. از طرفي با توجه به تنوع کم و همچنين به روز نبودن طرح ها و نقشها گرايش کالاهاي مشابه و يا جانشين متاسفانه بيشتر شده لزوم توجه به واحدهاي تخصصي طراحي براي توليد نقشه هاي جديد و مطابق سليقه بازار بسيار ضروري است. از مهمترين مولفه هاي مهم در توليد با کيفيت استفاده از تجهيزات استاندارد و فعاليت در محيطي مناسب و استاندارد در کنار بهره گيري از ماشين آلات روز در مراحل مختلف از جمله رنگرزي، بسته بندي ، شستشو و پرداخت و... است که متاسفانه بدليل گراني اين تجهيزات و عدم وجود ارائه کنندگان اين خدمات در خوشه به موضوع کيفيت محصولات لطمه وارد ساخته است. با وجود نيروي انساني ماهر و اشتغالزائي خوبي که خوشه فراهم ساخته اما آموزش هاي تخصصي بدليل پايين بودن سواد آکادميک دست اندرکاران و لزوم توجه به افزايش کيفيت و بهره مندي از دانش روز کسب و کار و کسب سهم بيشتري از بازار داخلي و خارجي از طريق مراکز آموزشي و تحقيقي و تخصصي کيفيت از اهميت ويژه اي برخوردار است.از سوي ديگر جهت هدايت ، کنترل و مديريت بازار و افزايش توان حضور در مقابل کالاهاي توليد رقبا يا جانشين؛بدليل سهولت ايجاد مراکز توليدي، ارزش افزوده (حدود 70 درصد)و ارزآوري بسيار مناسب ، ضايعات بسيار کم و... بخوبي وجود داشته و مي توان با افزايش توليد محصولات با کيفيت و استاندارد و متنوع و کاهش هزينه ها توليداين مهم را محقق ساخت.اما مهمترين موضوع در توسعه بازار آشنائي با سلايق مصرف کنندگان، داشتن کانالهاي توزيع مستقيم از طريق شبکه هاي توزيع در خوشه و تدوين سياست هاي بازاريابي معتبر خصوصا در سطح بين المللي است که با معرفي برند، بسته بندي مناسب،تبليغات کافي و استفاده از فناوري هاي نوين تجارت از جمله تجارت الکترونيک و فراهم آوردن زمينه ارائه خدمت از طريق BDS هاي تخصصي و همچنين استفاده از فرصت مرز بين المللي مهران تهديد تشديد رقابت،رقباي سنتي را به فرصت تبديل کرد و از ضعف آنها براي دستيابي بازار صادراتي و توليد و ارز آوري بيشتر استفاده کرد و کاهش ميزان توليد در دوسال اخير را جبران کرد. با توجه توضيحات فوق مسائل استراتژيک و نقاط فشار کسب و کار بصورت خلاصه عبارتند از :
1- فروش و دستيابي به بازار 
2- طراحي و متنوع سازي محصولات
3- تامين مواد اوليه
4- کيفيت و استاندارد سازي محصولات
5- بسته بندي 
6- زیرساخت های زنجیره تولید