ساختار و شرایط خوشه

توليد فرش دستبافت و گليم نقش برجسته استان ايلام گرچه از دير باز در ميان مردم رواج داشته است اما بطور رسمي از سال 1360 با متولي گري شرکت فرش و صنايع دستي مديريت و تاکنون مورد حمايت قرار گرفته و هم اکنون بيش از 10000 نفر بصورت دائم و موقت که غالبا" از بين بانوان مي باشند ، در اين هنر صنعت فعال و تمرکز بيشتر واحدهاي فعال در شهرستانهاي ايلام، دره شهر، ایوان و بدره مي باشد.تعداد واحدهاي اصلي فعال در حدود 6000 واحد بوده که 5000 واحد خويش فرما ، 800 واحد خرد و 90 واحد کوچک مي باشند. ساير فعالان خوشه هم شامل 30 واحد تأمين كننده مواد اوليه و تجهيزات، 6 واحد فروشگاه و 16 واحد بصورت نهاد پشتيبان به چرخه توليد کمک مي نمايند. بطور متوسط ساليانه بالغ بر هفت هزار متر مربع فرش دستبافت و حدود سه هزار متر مربع انواع گليم هاي نقش برجسته توسط فعالان توليد مي شود که بيش از 70 درصد آن بصورت صادرات به کشورهاي مخنلف از جمله آمريکا ، آلمان و امارات متحده عربي و ساير کشورهاي حوزه خليج فارس ارسال مي گردد. قيمت تمام شده هر مترمربع فرش دستبافت 20 ميلیون ريال و گليم نقش برجسته 5 ميليون ريال مي باشد که در بازار داخلي هر متر مربع فرش حدود 25 ميليون ريال و گليم 7 ميليون بفروش مي رشد و در بازار بين المللي گاها" با قيمت هر مترمربع حدود 5000 دلار مي رود. روش توليد در اين صنعت بصورت هنري- سنتي بوده و خوشبختانه بدليل مهارت کافي نيروي انساني، 90 درصد کيفيت محصولات در حد عالي است. متاسفانه زنجيره توليد در استان کامل نبوده و برخي مراحل همانند رنگرزي و پرداخت و تامين مواد اوليه از طريق استانهاي ديگر انجام مي گيرد که باعث افزايش هزينه هاي توليد گرديده است.